Αρχή Επικοινωνία
 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΗΛΙΑΣ ΤΖΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ελένης Ζωγράφου 29
45332 Ιωάννινα
E-Mail: office@tzimogiannis.gr

Τηλ: (+30) 265 111 90 81
Κιν: (+30) 69 89 59 01 51

• ΑΡΧΗ
• ΠΡΟΦΙΛ
• ΓΡΑΦΕΙΟ
• ΕΜΠΕΙΡΙΑ
• ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
  ► Οικοδομικές Άδειες
  ► Ρύθμιση Αυθαιρέτων
  ► Βεβαίωση Νομιμότητας
  ► Ενεργειακά Θέματα
  ► Μελέτες Δημόσιων Έργων
  ► Τοπογραφικά Διαγράμματα
    ► ► ...περισσότερα
  ► Διαχείριση Πολυκατοικιών
• ΑΡΘΡΑ
• ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Τοπογραφικά Διαγράμματα

  Το τοπογραφικό διάγραμμα είναι ένα πολύ ση-μαντικό έγγραφο σχετικά με την οποιαδήποτε πράξη που αφορά κάποιο από τα ακίνητα σας. Θα σας χρειαστεί π.χ. για την έκδοση οικοδομικής άδειας, ή για την αποδοχή κληρονομιάς ακίνητης περιουσίας και κάθε άλλη συμβολαιογραφική πρά-ξη.

Επιπλέον το τοπογραφικό διάγραμμα είναι απα-ραίτητο στην οριοθέτηση οριζόντιων ιδιοκτησιών, είτε το συγκεκριμένο ακίνητο βρίσκεται εκτός σχεδίου, είτε υπάρχει σχέδιο πόλεως που βρίσκε-ται στην φάση της πράξης εφαρμογής ή ακόμη και στην περίπτωση της κτηματογράφησης.

Επίσης η ρύθμιση αυθαίρετων κατασκευών, ό-πως προβλέπεται από τον Νόμο 4178/2013, πιθα-νότατα να απαιτεί τοπογραφικό διάγραμμα, εξαρ-τημένο στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφο-ράς (ΕΓΣΑ '87).

Το γραφείο μου σας προσφέρει την υπηρεσία της σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος σε πολύ καλές και λογικές τιμές.

Η εργασία που απαιτείται για ένα τοπογραφικό διάγραμμα, και συνεπώς το κόστος του, εξαρ-τούνται από την μεμονωμένη περίπτωση. Για τον λόγο αυτό σας συνιστώ να επικοινωνήσετε μαζί μας για περαιτέρω συζήτηση των αναγκών σας.
 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Μάθετε περισσότερα
για τα
Τοπογραφικά Διαγράμματα
 
Στη δουλειά με το
ταχύμετρο

Αποτύπωση / Χάραξη
© ΗΛΙΑΣ ΤΖΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2017