Αρχή Επικοινωνία
 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΗΛΙΑΣ ΤΖΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ελένης Ζωγράφου 29
45332 Ιωάννινα
E-Mail: office@tzimogiannis.gr

Τηλ: (+30) 265 111 90 81
Κιν: (+30) 69 89 59 01 51

• ΑΡΧΗ
• ΠΡΟΦΙΛ
• ΓΡΑΦΕΙΟ
• ΕΜΠΕΙΡΙΑ
• ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
  ► Οικοδομικές Άδειες
  ► Ρύθμιση Αυθαιρέτων
  ► Βεβαίωση Νομιμότητας
  ► Ενεργειακά Θέματα
  ► Μελέτες Δημόσιων Έργων
  ► Τοπογραφικά Διαγράμματα
  ► Διαχείριση Πολυκατοικιών
    ► ► Προσφορά
    ► ► ...περισσότερα
    ► ► «Η Πολυκατοικία μου»
• ΑΡΘΡΑ
• ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Διαχείριση πολυκατοικίας - Προσφορά

  Σας προσφέρουμε την υπηρεσία της διαχείρισης της πολυκα-τοικίας σας στην βασική και προσιτή τιμή τωνανά διαμέρισμα και μήνα.

Η τιμή αυτή συμπεριλαμβάνει και τον νόμιμο Φόρο Προστι- θέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) και με κάθε είσπραξη εκδίδεται νό- μιμο παραστατικό έγγραφο, δηλαδή απόδειξη.

Σε περίπτωση μεγάλων πολυκατοικιών με περισσότερα από 10 διαμερίσματα υπάρχει περιθώριο διαπραγμάτευσης.

Η έκδοση των λογαριασμών κοινοχρήστων μπορεί σε μεμο-νωμένες περιπτώσεις να ενταχθεί στην παρούσα προσφορά.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.Η πολυκατοικία σας σε καλά χέρια.
   
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

με
Αξιοπιστία
Συνέπεια
ΥπευθυνότηταΜάθετε περισσότερα
για τις
Διαχειρίσεις Πολυκατοικιών


© ΗΛΙΑΣ ΤΖΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2017