Αρχή Επικοινωνία
 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΗΛΙΑΣ ΤΖΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ελένης Ζωγράφου 29
45332 Ιωάννινα
E-Mail: office@tzimogiannis.gr

Τηλ: (+30) 265 111 90 81
Κιν: (+30) 69 89 59 01 51

• ΑΡΧΗ
• ΠΡΟΦΙΛ
• ΓΡΑΦΕΙΟ
• ΕΜΠΕΙΡΙΑ
• ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
  ► Οικοδομικές Άδειες
  ► Ρύθμιση Αυθαιρέτων
  ► Βεβαίωση Νομιμότητας
  ► Ενεργειακά Θέματα
  ► Μελέτες Δημόσιων Έργων
  ► Τοπογραφικά Διαγράμματα
  ► Διαχείριση Πολυκατοικιών
    ► ► Προσφορά
    ► ► ...περισσότερα
    ► ► «Η Πολυκατοικία μου»
• ΑΡΘΡΑ
• ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Περισσότερα για την διαχείριση πολυκατοικιών

  Στις περισσότερες περιπτώσεις σε κτίρια όπως είναι οι γνω-στές πολυκατοικίες, την διαχείριση την αναλαμβάνει ένας από τους συνιδιοκτήτες της. Συνήθως αυτό διεξάγεται δίχως προβλήματα κατά των πρώτων χρόνων της οικοδομής.

Όμως με πάροδο του χρόνου και αφού προκύψουν οι πρώ-τες ανάγκες για μεγάλες δαπάνες (π.χ. μεγάλες επισκευές), το έργο του διαχειριστή γίνεται δύσκολο. Η δική του ιδιο-κτησία και τα δικά του συμφέροντα έρχονται σε ρήξη με την ουδετερότητα απέναντι στα θέματα. Εκτός αυτού η απαιτού-μενη γραφειοκρατία δεν είναι πάντα εύκολη για κάθε άν-θρωπο.

Η διαχείριση από επαγγελματία, που παρέχει το γραφείο μου δίνει την λύση, διότι:

• λόγω της ουδετερότητας του παραμένει πάντοτε τυπικός και αξιόπιστος

• αναλαμβάνει όλες τις ευθύνες σχετικά με τον έλεγχο, την οργάνωση και την λειτουργία του κτιρίου

• οργανώνει γενικές συνελεύσεις και φροντίζει για την έγκαιρη τακτοποίηση όλων τον θεμάτων που προκύπτουν

• κρατά βιβλία και ταμείο με δική του ευθύνη και απαλλάσσει τους ιδιοκτήτες από κάθε πονοκέφαλο

Συνεπώς η πολυκατοικία και οι ιδιοκτήτες της:

► κερδίζουν χρόνο και απολαμβάνουν ασφάλεια,

► μπορούν να είναι βέβαιοι για την καλή λειτουργία,

► δεν φέρουν την ευθύνη της μέριμνας,

► αποφεύγουν τα τρεξίματα και

► μένουν ήρεμοι και ξένοιαστοι!

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

   
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ© ΗΛΙΑΣ ΤΖΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2017