Αρχή Επικοινωνία
 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΗΛΙΑΣ ΤΖΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ελένης Ζωγράφου 29
45332 Ιωάννινα
E-Mail: office@tzimogiannis.gr

Τηλ: (+30) 265 111 90 81
Κιν: (+30) 69 89 59 01 51

• ΑΡΧΗ
• ΠΡΟΦΙΛ
• ΓΡΑΦΕΙΟ
• ΕΜΠΕΙΡΙΑ
• ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
  ► Οικοδομικές Άδειες
  ► Ρύθμιση Αυθαιρέτων
  ► Βεβαίωση Νομιμότητας
  ► Ενεργειακά Θέματα
  ► Μελέτες Δημόσιων Έργων
  ► Τοπογραφικά Διαγράμματα
  ► Διαχείριση Πολυκατοικιών
• ΑΡΘΡΑ
• ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Ρύθμιση αυθαίρετων κατασκευών (Ν. 4178/2013)

  Στην Ελλάδα υπάρχουν πάρα πολλές αυθαίρετες κα-τασκευές. Από την απλή αποθήκη, μέσω της συνηθι-σμένης μονοκατοικίας (του σπιτιού) μέχρι πολυκατοι-κίες και ξενοδοχεία, σχεδόν αμέτρητες είναι οι περι-πτώσεις, που έχει παραβιαστεί ο νόμος κυριολεκτικά. Η συνέπεια πλέον είναι, οι παραβάτες να μην μπορούν να μεταβιβάζουν το αυθαίρετο ακίνητο τους.

Ο νέος νόμος 4178/2013 σας δίνει την δυνατότητα να ρυθμίσετε της οφειλές σας που προκύπτουν από τυ-χόν αυθαίρετα χτισμένα σπίτια ή άλλα κτίρια, πληρώ-νοντας ένα πολύ μικρό πρόστιμο (σε σύγκριση με αυ-τό της παλιάς νομοθεσίας) που μετά την προβλεπόμε-νη διαδικασία θα περνούν σε κατάσταση νόμιμης κατα-σκευής, γεγονός που θα διαρκεί για τα επόμενα 30 χρόνια.

Αυτό ισχύει είτε για κτίσματα που ανεγέρθηκαν δίχως να εκδοθεί οικοδομική άδεια, είτε που μετά την κα-τασκευή τους εμφανίζουν υπερβάσεις έναντι αυτής.

Σας προσφέρουμε την υπηρεσία της ρύθμισης σε κα-λές και προσιτές τιμές, υπολογίζουμε το πρόστιμο που θα σας ζητηθεί βάσει όλων των δεδομένων, επιδιώ-κοντας την βέλτιστη επιβάρυνση σας, ώστε μετά την διαδικασία αυτή να είστε βέβαιοι, πως πλέον θα έχετε ένα βάρος λιγότερο.

Ευχαρίστως δεχόμαστε τις ερωτήσεις σας σχετικά με το αίτημα σας. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

 
ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

 

Ο Νόμος 4178/2013
Ρύθμιση οικοδομικών υπερβάσεων
αυθαίρετων κατασκευών για 30 χρόνια

ΠΡΟΣΟΧΗ!

ΑΔΥΝΑΤΗ ΠΛΕΟΝ Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΩΝ!

Βεβαίωση Νομιμότητας
© ΗΛΙΑΣ ΤΖΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2017