Αρχή Επικοινωνία
 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΗΛΙΑΣ ΤΖΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ελένης Ζωγράφου 29
45332 Ιωάννινα
E-Mail: office@tzimogiannis.gr

Τηλ: (+30) 265 111 90 81
Κιν: (+30) 69 89 59 01 51

• ΑΡΧΗ
• ΠΡΟΦΙΛ
• ΓΡΑΦΕΙΟ
  ► Πρόσβαση γραφείου
  ► Εξοπλισμός γραφείου
  ► Τραπεζική σύνδεση
• ΕΜΠΕΙΡΙΑ
• ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
• ΑΡΘΡΑ
• ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Εξοπλισμός γραφείου

  Το γραφείο διαθέτει πολλαπλά σύγχρονα μέσα εργασίας, τόσο στον τομέα της επικοινωνίας όσο και στον τομέα της άμεσης επαγγελματικής δραστηριότητας.

Υπάρχουν υπολογιστές με σύγχρονο λογισμικό και τις απαιτούμενες περιφερειακές συσκευές.

Το σημαντικότερο στοιχείο όμως αποτελεί αναμφισβήτητα το τοπογραφικό όργανο ή ο γεωδαιτικός σταθμός, όπως είναι η σωστή ορολογία. Το συγκεκριμένο όργανο είναι το μοντέλο R2 της STONEX. Έχει γωνιακή ακρίβεια 5", και μετρά αποστάσεις έως 5,0 χλμ. χρησιμοποιώντας τριπλό πρίσμα ανάκλασης και 3,0 χλμ. χρησιμοποιώντας απλό (μονό) πρίσμα. Δίχως πρίσμα, ενεργοποιώντας την ακτίνα λέιζερ (Laser) μπορούν να μετρηθούν αποστάσεις έως 350 μέτρα.

Το όργανο αποτελείται από εξαρτήματα ελβετικής κατα-σκευής και προέλευσης και χρησιμοποιείται στις μετρήσεις πεδίου (αποτυπώσεις, χαράξεις, οριοθετήσεις κλπ.), και βέβαια σε συνδυασμό με τα τοπογραφικά διαγράμματα.

Ως απαραίτητα συνοδευτικά εξαρτήματα του τοπογραφι-κού εξοπλισμού υπάρχουν ένας τρίποδας (αλουμινίου), μία ράβδος τύπου τηλεσκόπιου (έως 3,6 μ.), όπως και το πρίσμα.

 
ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

STONEX R2
Γεωδαιτικός σταθμός
(Ταχύμετρο)
© ΗΛΙΑΣ ΤΖΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2017