Αρχή Επικοινωνία
 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΗΛΙΑΣ ΤΖΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ελένης Ζωγράφου 29
45332 Ιωάννινα
E-Mail: office@tzimogiannis.gr

Τηλ: (+30) 265 111 90 81
Κιν: (+30) 69 89 59 01 51

• ΑΡΧΗ
• ΠΡΟΦΙΛ
• ΓΡΑΦΕΙΟ
• ΕΜΠΕΙΡΙΑ
• ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
  ► Οικοδομικές Άδειες
  ► Ρύθμιση Αυθαιρέτων
  ► Βεβαίωση Νομιμότητας
  ► Ενεργειακά Θέματα
  ► Μελέτες Δημόσιων Έργων
  ► Τοπογραφικά Διαγράμματα
  ► Διαχείριση Πολυκατοικιών
• ΑΡΘΡΑ
• ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Βεβαίωση Μηχανικού Νομιμότητας Ακινήτου

  Σύμφωνα με τους νόμους 4030/2011 και 4178/2013 απαιτή-ται πλέον η έκδοση βεβαίωσης μηχανικού σχετικά με την νομιμότητα ενός ακινήτου, προκειμένου αυτό να μεταβιβα-στεί.

Η μέθοδος αυτή στοχεύει στο να αναγκαστούν όλοι οι κάτο-χοι ή ιδιοκτήτες είτε να νομιμοποιήσουν τυχόν αυθαίρετα ακίνητα, είτε πλέον να τηρήσουν κατά την κατασκευή τους και πέραν αυτής αυστηρά όλες τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Για τον λόγο αυτό πριν ξεκινήσετε την διαδικασία μεταβίβα-σης ενός ακινήτου, η σωστή κίνηση είναι να συμβουλευτείτε πρώτα έναν μηχανικό, ο οποίος θα πιστοποιήσει την νομιμό-τητα του ακινήτου σας ή θα αναλάβει τις απαραίτητες εργα-σίες για να τακτοποιηθούν τυχόν προβλήματα.

Η διαδικασία αυτή οδηγεί στην έκδοση της Βεβαίωσης του Μηχανικού, η οποία πλέον αποτελεί απαραίτητο συνοδευτικό έγγραφο για κάθε συμβολαιογραφική πράξη σχετικά με το ακίνητό, όπως π.χ. την αγοροπωλησία.

Το γραφείο μου αναλαμβάνει ευχαρίστως την υπηρεσία αυτή, πάντα σε προσιτές τιμές.

   
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ


Η Βεβαίωση
νομιμότητας ακινήτου
του Μηχανικού

Κάντε κλικ για μεγέθυνση
© ΗΛΙΑΣ ΤΖΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2017